Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

lørdag 26. januar 2013

Eget båt-tv program på nett

Skandinavias første båt-tv program er nå ute med sin første episode. Det er Claes Olivecrona & Gustav Morin som har nettsiden Hamnen.se. Teamet satser stort og vil produsere ett 30 minutters program om båt hver fjortende dag.

Du finner det første programmet her: "Hamnen"

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails