Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

fredag 27. april 2012

Dobbel på rigg

Når vi passerer waipointet hvor den første laksen tok, så hugger det på begge dypriggstengene. Vi jobber godt sammen og klarer å berge begge to. En på 8,3 og en på 3,3 kg. De fleste andre norske båtene reiste til svartegrunn i dag, og flere har fått mange laks allerede.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails