Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

lørdag 27. august 2011

Da fikk vi en ørret

Fikk nettopp en ørret, men den var akkurat under minstemålet og svømmer videre. Den tok på strike pro m/bly i overflata i 3 knop. Uansett var det deilig å høre hyle av knarren på snella.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails