Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

mandag 11. april 2011

Trolling Master Bornholm 2011: 245 båter deltar

Siste frist for å melde seg på TMB 2011 var i går. Det blir i år 245 båter som deltar, 9 av disse er norske. Det betyr at godt over 500 trollingfiskere blir å fylle Tejn havn i slutten av april.
Deltager båtene som er påmeldt fordeler seg på følgende land :
  • 194 danske båter
  • 33 svenske båter
  • 9 norske båter
  • 3 tyske båter
  • 3 poske båter
  • 1 nederlandsk båt
  • 1 tjekkisk båt
  • 1 finsk båt

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails