Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

tirsdag 28. april 2009

Rapport fra Bornholm.


A-team: 2 torsk, Kytefiskern 3 horngjeld, Team Mjøsa 2 laks, Team Sperillen 1 laks. Vi håper snart at det skal skje noe.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails